Ctrl+K

搜尋方式

貴桑桑

kuì-sam-sam / kuì-som-som

  1. 非常昂貴的。借自台語「貴參參」。


有提到「貴桑桑」的條目